skip to Main Content
CALL NOW! 02-434-8482 Mobile : 062-423-6194
 
พันธกิจของเรา

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรอบตัวเรา เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงรูปร่างของอนาคต

เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าเราในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเอเชียจะต้องมองไปข้างหน้าอีกสิบปีข้างหน้า

เราต้องทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เราเชื่อว่าเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ เรายังเชื่อว่าในอนาคตจะอยู่ในเอเชีย

รูปแบบธุรกิจ
  • สร้างรูปแบบธุรกิจและพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับระบบที่ใช้ตำแหน่งดาวเทียม
  • การพัฒนาเป็นการผลิตอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบสารสนเทศแบบคลาวด์
  • การให้คำปรึกษาและการประเมินผลการทดสอบสำหรับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ
  • การพัฒนาแผนที่แบบไดนามิกและการวัด MMS

Company Information

ธุรกิจของเรา
ทีมงานของเรา
0
ลูกค้า
0
สินค้า
0
Partner
0%
SATISFACTION